Management Publicaties  | Extra Informatie  | Over ManagementStart.nl  |   © 2009
 
 

Adverteren op ManagementStart.nl

Het webportaal ManagementStart.nl wordt zonder winstoogmerk gerund door Management Start. Voor de hosting, technische realisatie en het beheer zijn financiën echter onontbeerlijk. Derhalve bieden we een beperkt aantal advertentiemogelijkheden aan. Uitgangspunt hierbij is dat de leesbaarheid van de site door advertenties niet wordt geschaad en dat per pagina maximaal één organisatie zich met een banner kan promoten. Op deze manier profiteren zowel onze gebruikers als onze adverteerders optimaal van ManagementStart.nl.

Bereik uw doelgroep
De doelgroep van ManagementStart.nl bestaat uit managers, leidinggevenden, directeuren en ondernemers met personeel. Het gaat hier om beslissers uit het bedrijfsleven of de overheid. Wellicht een interessante doelgroep voor uw product of dienst. ManagementStart.nl probeert zoveel mogelijk nuttige informatie voor deze doelgroep te verzamelen en probeert daarnaast kennisdeling te faciliteren. Onze inschatting is dat op termijn tot een groep gebruikers moet leiden van enkele duizenden managers. Uiteraard houden we u als adverteerder van onze vorderingen op de hoogte.

Advertentiemogelijkheden
U kunt zich op ManagementStart.nl op diverse manieren profileren:

Programma: Specificatie:
online adverteren www.m4n.nl ManagementStart.nl werkt bij voorkeur samen met M4N voor het plaatsen van adevertenties op deze site. M4N biedt u professionele online advertentiemogelijkheden. Klik op de link hiernaast om naar de website van M4N te gaan.
ManagementStart.nl plaatst tevens advertenties via het Google AdSense programma. Klik op de link hiernaast voor meer informatie over dit programma.

Management Start staat pop-ups, tekstoverlappende advertenties en content buiten kaders omwille van de leesbaarheid van haar website niet toe.
Facturering en betaling geschieden voorafgaand aan plaatsing van uw advertentie.
Management Start behoudt zicht het recht voor zonder opgaaf van reden plaatsing van advertenties op haar website ManagementStart.nl te weigeren.

Als u interesse heeft om een advertentie te plaatsen, kunt u ons mailen.

Samenwerking
ManagementStart.nl wil waardevolle informatie verstrekken aan managers in Nederland en Vlaanderen. Wij hopen daarbij op een groeiend netwerk van partners waarmee we gezamenlijk kunnen optrekken teneinde een krachtige propositie te realiseren.

Als u hierover eens van gedachten wilt wisselen, kunt u ons mailen.