Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

Inspireren of commanderen?

Sommige mensen zijn geboren leiders. Van nature wordt hun gezag en autoriteit onderkend. Sommige leiders zijn echter in de verkeerde tijd geboren. Zij beroepen zich op hiėrarchie, op een rangorde en presenteren zich als de dominante leider van hun roedel. Van de kracht van intrinsieke motivatie hebben zij nooit iets begrepen. Communicatie bestaat voor hen uit heel veel zenden en niet te vaak ontvangen.

In een crisissituatie is een duidelijke gezagsverhouding natuurlijk prettig. In een oorlogsituatie misschien ook wel onmisbaar. Maar elke recente publicatie op het gebied van management en leidinggeven vertelt ons weer dat de moderne manager mensen weet te inspireren, dat hij of zij oog heeft voor het belang van kennisuitwisseling en samenwerken en dat een goede manager mensen intrinsiek weet te motiveren. Dus zou je verwachten dat onze zakelijke wereld vergeven is van dergelijke managers.

Jammer maar helaas

Helaas is de werkelijkheid anders. In deze tijden van recessie en onzekerheid lijkt het wel of er een nationale voorkeur is voor ouderwetse sterke leiders die al vele malen eerder met het botte bijltje gehakt hebben bij reorganisaties en saneringsoperaties. In theorie is de keuze tussen kostensanering of omzetverhoging niet zo moeilijk. Maar in de praktijk blijkt dat omzetverhoging veel energie en creativiteit vergt. Beide zijn vaak niet in overvloed voorhanden.

Om te inspireren moet je communiceren. Niet alleen zenden, maar ook goed ontvangen. Om te inspireren moet je ook samenwerken en zelf het goede voorbeeld geven. En dat is lastig. Van een manager wordt dan verwacht dat hij of zijn zich kwetsbaar op durft te stellen. En dat is best lastig vanuit een ivoren toren.

U herkent zich natuurlijk niet in dit verhaal. U bent een meester in het optimaal laten renderen van het menselijk kapitaal in uw organisatie. Hoe doet u dat dan?

Maakt u uw mensen bang of sterk?

Wie functioneert er beter denkt u: een bange medewerker die voor zijn ontslag vreest, die constant opdrachten krijgt en die voordurend negatieve feedback krijgt? Of een sterke, zelfverzekerde medewerker die zich gesteund weet en die precies weet welke verantwoordelijkheid hij heeft?

Waarschijnlijk kiest u voor de tweede persoon. De vraag die u uzelf moet stellen is dan ook: Maak ik mijn mensen bang of maak ik mijn mensen sterk?

BANG:
Bevreesd voor het onbekende
Angstig reagerend
Naargeestig in de communicatie
Gehaast en onrustig acterend

STERK:
Samenwerkend met collegae
Toekomstgericht denkend
Enthousiast en communicerend
Rustig en beheerst acterend
Kranig doorzettend

U maakt uw mensen bang door niet of slecht te communiceren, door mensen geen verantwoordelijkheid te gunnen, door niet te luisteren, door veel opdrachten te verstrekken, door te dreigen met sancties, door onverschillig naar hen te zijn en door zelf vooral heel sterk te willen zijn en erg aan uw status te hechten.

U maakt uw mensen sterk door hen te motiveren, door hun verantwoordelijkheid en succes te gunnen, door goed te communiceren, door interesse te tonen en vooral door uzelf op momenten ook kwetsbaar op te durven stellen en te laten zien dat u uw status verdient.

Bent u bang of juist sterk?


Deze tekst is samengesteld door Management Start.
(c) 2006

Reageer op dit artikel...