Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

Model voor ontwikkeling van opleiding

Ontwerpen en ontwikkelen van leren...

Het ontwikkelen van opleidingen, van trainingsmateriaal en van complete curricula, de zogenaamde “toegepaste” opleidingskunde, behoort tot een wetenschappelijk vakgebied dat raakvlakken heeft met tal van wetenschappen, zoals de cognitieve psychologie, sociologie, informatica, statistiek en ergonomie.

Op basis van deze wetenschappelijke basis en op basis van praktijkervaring bij het ontwikkelen van onderwijskundige oplossingen, zijn veel modellen en methoden voor onderwijskundige ontwikkeling toegepast. De succesvolle methodieken kenmerken zich door een iteratief proces met een hoog pragmatisch gehalte.

Bij alle ontwikkeltrajecten die herkennen we een bepaalde fasering. De activiteiten binnen elke fase worden ondersteund door gebruik te maken van een aantal hulpmiddelen en richtlijnen. Elke fase resulteert in een product. Belangrijk is dat elk tussenproduct door u wordt geëvalueerd en goedgekeurd, teneinde aan het eind van het project een optimale oplossing op te kunnen leveren.

In de praktijk verschilt het gebruik van de methodiek van project tot project. Voor kortere ontwikkelingstrajecten worden slechts de meest relevante elementen uit de methodieken toegepast.

Management Start hanteert voor onderwijskundige ontwikkeling de volgende aanpak:

Fig. 1 – Model voor instructie-ontwikkeling

Bij de samenstelling van leertrajecten wordt het model pragmatisch toegepast om efficiënt te werk te kunnen gaan. Vaak kan gebruik gemaakt worden van eerdere ervaringen bij het organiseren van dergelijke leertrajecten.

 

Fundamentele opleidingsvragen

Op het niveau van het curriculum, maar ook op het niveau van de trainingsactiviteiten, dienen in elk geval de volgende fundamentele vragen beantwoord te kunnen worden:

Wat zijn de te bereiken doelstellingen voor de opleidingsactiviteit?

Wat zijn de kenmerken van de doelgroep voor de opleidingsactiviteit?

Wat wordt de inhoud van de opleidingsactiviteit?

Welke werkvormen worden toegepast voor deze opleidingsactiviteit?

Wat is de context van de opleidingsactiviteit?

Welke randvoorwaarden zijn van toepassing op de opleidingsactiviteit?

Vervolgens wordt op basis van een inventarisatie van de discrepantie in de huidige en gewenste situatie een projectplanning opgesteld.

Op basis van bovenstaande analyse wordt een ontwerp voor de opleidings samengesteld. Een prototype wordt gebouwd en uitvoerig geëvalueerd. Na eventuele revisies in het ontwerp vindt de daadwerkelijke ontwikkeling van de training plaats. Veel aandacht gaat vervolgens uit naar de implementatie van de opleiding. Uiteraard wordt bij het plannen van de implementatie niet gewacht tot het laatste moment, maar wordt daarmee reeds begonnen in een de ontwerpfase.

Opleidingsontwikkeling is interessant voor iedereen die:

Te maken krijgt met implementatie van een applicatie en daarvoor een training wil ontwikkelen.

Een bepaalde verandering wil aanbrengen in de organisatie en mensen daar door middel van training wil voorbereiden.

Medewerkers wil opleiden op gebieden waarvoor geen standaard trainingen voorhanden zijn, zoals specifieke beveiligingszaken in een heterogene IT-infrastructuur.

Personeel wil opleiden op het gebied van procedures en richtlijnen .

Medewerkers wil opleiden op een manier die volledig aansluit op de dagelijkse gang zaken in het bedrijf of de organisatie.

Het ontwikkelen van opleidingen verdient ruime aandacht. Te vaak blijkt in de praktijk dat personen zonder onderwijskundige achtergrond trainingen ontwikkelen zonder zich vooraf de tijd te gunnen goed te inventariseren wat precies verwacht wordt van de opleiding. Er worden geen alternatieve oplossingen bekeken, er is geen variatie in werkvormen, trainingsmateriaal voldoet niet aan didactische normen: een training is dan niet succesvol. Vaak worden doelstellingen niet gespecificeerd, maar wordt direct de nadruk gelegd op de gewenste inhoud. Gevolg van dit alles is dat niet het maximale leereffect met een opleiding bewerkstelligd wordt.


Deze tekst is samengesteld door Management Start.
(c) 2005

Reageer op dit artikel...