Startpagina  | Terug  |   © 2007
 
 

4 p's: Marketing volgens Kotler

De Auteur

Philip Kotler is zonder twijfel een van de grondleggers van het huidige vakgebied van marketing. Hij is vooral actief geweest in het verzamelen, bewerken en combineren van allerlei bestaande denkbeelden en ideeŽn op het gebied van marketing.

Philip Kotler werd geboren in 1931 in Chicago. Hij is verbonden aan de Northwestern University in de VS (Chicago). Hij studeerde economie aan de University of Chicago en is in Massachusetts gepromoveerd.

In 1967 verscheen het boek "Marketing Management". Dit boek is voor velen het fundament waarop het vak marketing verder is ontwikkeld.

Beschrijving

Twee zaken zijn kenmerkend voor de ideeŽn van Kotler. Ten eerste is hij een voorvechter geweest voor het in hoge mate centraal stellen van de klant. Zonder goede en grondige kennis van de klant en inzicht in zijn situatie en gedrag is goede marketing en sales niet mogelijk.

Een tweede kenmerkende eigenschap van de denkbeelden van Kotler is de nadruk die hij legt op verantwoorde gegevensverzameling en analyse van de gegevens. Kotler hecht aan een grondige, wetenschappelijke aanpak waarbij veel aandacht wordt besteed aan gegevensanalyse.

Marketing is volgens Kotler een menselijke activiteit, gericht op het voorzien in behoeften en verlangens door middel van ruilprocessen. Marketing management gaat over het analyseren, plannen, implementeren en controleren van programma's bedoeld voor het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van nuttige ruilprocessen met klanten, ten dienste van het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Kotler onderscheidt vijf manieren waarop een bedrijf met de markt om kan gaan:

 1. Productiebenadering: optimale inrichting van het productieproces en distributie van producten.
 2. Productbenadering: realisatie van producten met superieure kwaliteit of onderscheidende innovaties.
 3. Verkoopbenadering: pro-actieve en agressieve verkoop- en promotie-inspanningen.
 4. Marketingaanpak: eerst behoefte van de doelgroep bepalen en vervolgens onderscheidend zijn in communicatie en aanbod.
 5. Maatschappelijke marketingbenadering: de marketingbenadering met als aanvulling de aandacht voor maatschappelijke belangen (milieu, fair trade, etc.)

Philip Kotler is bij veel mensen bekend van de 4 marketing-P's:

 1. Product,
 2. Prijs,
 3. Plaats,
 4. Promotie.

De 4 P's zijn in 1960 geÔntroduceerd door de Amerikaan E. Jerome McCarthy. Kotler besteedt in zijn boek "Principles of Marketing" veel aandacht aan deze 4 pís.

Verdere Toelichting:

Zoals gezegd staat de klant centraal bij het plannen en uitvoeren van marketingactiviteiten. Ten aanzien van de klant moeten we inzicht hebben in diverse kenmerkende eigenschappen van die klant en bovendien moeten we begrijpen hoe het beslissingsproces van de klant verloopt.

Kotler onderscheidt de volgende klantkenmerken:

 1. Cultuur
 2. Sociale kenmerken
 3. Persoonlijke kenmerken
 4. Psychologie van de klant

Het beslissingsproces gaat over de stappen die een klant doorloopt om tot een aankoop te komen. Kotler onderscheidt vijf stappen:

 1. Het onderkennen van een probleem.
 2. Het verzamelen van informatie.
 3. Het evalueren van alternatieven.
 4. De aankoopbeslissing.
 5. Het gedrag na de aankoop.

De 4 pís kunnen aangewend worden om het beslissingsproces ten faveure van uw doelstellingen te beÔnvoeden.

"Product" is alles wat op een markt aangeboden kan worden om in behoeften van klanten te voorzien. Het kan gaan om tastbare producten, diensten, ideeŽn en concepten. Het product is vaak verbonden aan een merknaam.

"Prijs" is de vergoeding die voor een product of dienst wordt gevraagd. De vergoeding kan verschillende vormen aannemen (aanschafprijs, abonnement, betaling in natura, etc.) en is een belangrijke variabele in de marketing mix.

"Plaats" gaat over alle activiteiten om een product beschikbaar te stellen aan een doelgroep. Vaak gaat het om de distributie. Een koper moet eenvoudig toegang hebben tot het product en daarnaast moet het distributieproces bij voorkeur efficiŽnt verlopen.

"Promotie" betreft de communicatie om het product of de dienst onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Het gaat er daarbij om dat elke stap uit het beslissingsproces op de juiste manier ondersteund worden. Vorm en inhoud van de communicatie kunnen daarom per fase variŽren.


Tip! Lees deze boeken van Kotler e.a:

Tien doodzonden van marketing   Marketing professional services   Principes van marketing   Marketingmanagement - De essentie   Marketing Management   Principles of marketing  


Reageer op dit artikel...