Startpagina  | Terug  |   © 2007
 
 

Stephen Covey: zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De Auteur

Stephen R. Covey werd beroemd en erkend als deskundige op het terrein van leiderschap met zijn boek 'The 7 Habits of Highly Effective People', in Nederland verschenen onder de titel 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap'. In dat boek presenteert hij zeven eigenschappen om tot meer effectiviteit te komen in zowel de werk- als privť-situatie. Inmiddels is er een aanvullend boekwerk uitgegeven waarin een achtste eigenschap wordt geÔntroduceerd.

Aan Stephen Covey zijn meerdere eredoctoraten toegekend. Hij richtte mede het consultancybedrijf Franklin Covey op dat tegenwoordig wereldwijd actief is. Volgens Time Magazine is hij een van de 25 invloedrijkste Amerikanen.

Beschrijving

Effectiviteit heeft te maken met het vinden van balans in het sturen op productie en het sturen op productiecapaciteit. Covey noemt dat de P/PC-balans. P staat voor de productie van hetgeen je hebben wil. PC staat voor productiecapaciteit, de zaken waarmee je je doelstelling kunt bereiken. Als men alleen met het resultaat bezig is, heeft men vaak geen idee welke middelen aangewend kunnen worden om dat resultaat te bereiken. Als men alleen maar met het productieproces bezig is, vergeet men vaak dat het echt om het resultaat gaat. Er zijn drie soorten middelen die we kunnen aanwenden in het productieproces: materiŽle, financiŽle en menselijke middelen. Teveel focus op het resultaat gaat vaak ten koste van middelen.

"Eigenschappen" is een wat abstract begrip. Volgens Covey bestaat uit een eigenschap uit de volgende aspecten:

  1. Kennis, weten wat er gebeuren moet
  2. Vaardigheden, het uit kunnen voeren
  3. Motivatie, de wil om iets te bereiken en de bereidheid om daar energie in te stoppen.

Covey noemt de volgende eigenschappen in zijn boek:

Habit 1: Be Proactive
-> Wees pro-actief, wacht niet tot anderen zeggen wat u moet doen, maar ga zelf aan de slag. Neem initiatief. Maak je niet druk om wat je niet kunt beÔnvloeden, maar houd je vooral bezig met zaken waar je wel invloed op hebt.

Habit 2: Begin with the end in mind
-> Weet wat u wilt bereiken en werk voortdurend aan het bereiken van uw bestemming. Bepaal welke principes u daarbij wilt hanteren.

Habit 3: Put first things first
-> Probeer uw bestemming stap voor stap te bereiken. Doe niet alles tegelijkertijd en stel prioriteiten.

Habit 4: Think Win-Win
-> Denk niet vanuit schaarste, gun ook anderen hun succes. Uw succes hoeft niet ten koste van anderen te gaan.

Habit 5: Seek first to understand then be understood
-> Verplaats uzelf in anderen en probeer hen te begrijpen. Luister naar anderen. Alleen dan zult u zelf begrepen worden.

Habit 6: Synergize
-> Erken dat mensen verschillend zijn en zoek vanuit synergie naar alternatieve oplossingen om onnodige conflicten te voorkomen.

Habit 7 : Sharpen the saw
-> Streef naar continue verbetering. Verslap niet en wees niet te snel tevreden. Houd focus.

Covey combineert de eigenschappen in een model om de onderlinge relatie duidelijk te maken. Eigenschappen 1 tot en met 3 hebben te maken met bereiken van onafhankelijkheid. Om effectief te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat men zich niet afhankelijk opstelt, maar daadwerkelijk onafhankelijk durft te denken en handelen.

Eigenschappen 4, 5 en 6 hebben te maken met de erkenning van wederzijdse afhankelijkheid. Het besef dat men andere mensen nodig heeft om zelf succesvol te zijn en dat men zelf weer bij kan dragen aan het succes van anderen. De wederzijdse erkenning kan leiden tot betere samenwerking.

De zevende eigenschap heeft te maken het vermogen om te inspireren. Het vermogen om te inspireren completeert het model.

7 habits model

Recent heeft Covey de 8ste eigenschap geÔntroduceerd. Deze achtste eigenschap is een belangrijke aanvulling op de zeven eigenschappen voor succesvol leiderschap en persoonlijk succes.

De achtste eigenschap heeft te maken met het streven naar 'volledigheid' als mens. Covey presenteert het paradigma van de complete mens, dat is opgebouwd uit de elementen lichaam, hoofd, hart en ziel.


Tip! Lees deze boeken van Stephen Covey:

The 7 Habits of Highly Effective People   De zeven eigenschappen van effectief leiderschap   The 7 Habits of Highly Effective People - Audio   De 8ste eigenschap  


Reageer op dit artikel...