Startpagina  | Terug  |   © 2007
 
 

Doorstarten en reorganiseren

Minder goede tijden

Elke organisatie kent goede en minder goede tijden. Veel ondernemers kennen de momenten waarop blijkt dat de kosten de baten overstijgen. In sommige gevallen is een faillissement onafwendbaar. In andere gevallen kan een grondige reorganisatie het tij nog keren. Het zijn de momenten waarop het water aan uw lippen staat en waarbij de situatie het uiterste van uw leidinggevende talenten en uw managementcapaciteiten vergt. De toekomst en de reputatie van uw organisatie staan op het spel. De aanleiding voor een reorganisatie, al dan niet in het teken van een doorstart, heeft vaak te maken met een zakelijk probleem. Inefficiëntie, tekort aan omzet, teveel personeel en teveel vaste lasten of een dreigende ontwikkeling: er moet iets gebeuren. Wat u ook van plan bent, houd de volgende tips uit de praktijk in uw achterhoofd om ervoor te zorgen dat de reorganisatie een succes wordt en niet de voorbode van een aaneenschakeling van negatieve situaties voor u, uw medewerkers en uw organisatie.

Zakelijk en eerlijk

Als manager is het uw taak en verantwoordelijkheid om de best mogelijke beslissing te nemen in het belang van bedrijfscontinuïteit. U beslist daarbij vaak over de baan en daarmee het inkomen van uw medewerkers. Voorwaar geen lichte verantwoordelijkheid. Men mag van u verwachten dat u zoveel mogelijk op basis van objectieve criteria tot beslissingen komt. Daarbij bent u eerlijk naar uzelf en naar uw medewerkers. Zorgvuldigheid is in situaties als deze geboden. Niet iedereen zal uw argumenten en beslissingen kunnen waarderen. Maar het zou mooi zijn als men uw beslissingen begrijpt en respecteert, zodat zoveel mogelijk 'ruis op de lijn' wordt voorkomen.

Reorganiseer in één keer

Een reorganisatie is in veel gevallen een ingrijpende gebeurtenis voor uw medewerkers. Elke reorganisatie impliceert onzekerheid. Niet elke medewerker kan goed overweg met onzekerheid. Een reorganisatie kost veel tijd en energie. En vaak gaat een reorganisatie ten koste van het onderlinge vertrouwen. "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden" is een toepasselijk spreekwoord voor reorganisaties. Doe het liever een keer goed dan twee keer half.(Zie ook dit artikel.)

Besteed uw tijd aan de juiste zaken

U bent bezig met de toekomst van uw organisatie. Prioritiseer uw tijd en aandacht daarom ook op basis van hetgeen het meest bijdraagt aan de toekomstige bedrijfscontinuïteit. Bij reorganisaties zijn er een hoop randzaken die enorm veel tijd kunnen opeisen. Als werkgever kunt u bepaalde verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan, maar er zijn wel veel zaken die u kunt delegeren of uitbesteden. Time management is een belangrijke competentie om succesvol te kunnen reorganiseren.

Werk planmatig

Een reorganisatie is een verandering in optima forma. Verandermanagement is een vakgebied op zich. Het beheersen van een veranderingsproces vereist minimaal een doordachte en planmatige aanpak waarbij u goed de voortgang evalueert en toch uw doel voor ogen houdt. Een verandering verloopt gefaseerd. Zorg dat elke fase goed afgesloten wordt om succesvol de volgende stap te kunnen zetten. (Zie ook dit artikel.)

Denk in scenario's

Bij onzekere situaties is het lastig om de uitkomst van onderhandelingen of de resultaten van acties te voorspellen. Denk daarom enkele stappen vooruit en wees erop voorbereid dat wellicht niet alles zo loopt als u gepland had. Wat doet u als die ene belangrijke medewerker plots besluit om toch zelf weg te gaan? Wat doet u als een klant, een partner of een curator niet akkoord gaat met uw voorstellen? Stel eerst het optimale scenario vast en bepaal vervolgens welke momenten cruciaal én risicovol zijn. Probeer voorbereid te zijn op die momenten.

Leer van het verleden en geloof in de toekomst

De aanleiding voor een reorganisatie kan een interne of externe oorzaak hebben. Er is in elk geval een duidelijke reden om zaken anders aan te pakken. Wellicht heeft het niet veel zin om de situatie alleen in kwantitatieve zin aan te passen. Het verminderen van het aantal medewerkers heeft geen zin als de neergaande trend in bijvoorbeeld de omzet en/of marge ook niet aangepakt wordt. U wilt immers voorkomen dat u over enige tijd nog eens zult moeten reorganiseren. Wat is het probleem dat moet worden opgelost? Bepaal eerst hoe u succesvol denkt te zijn. Vul pas daarna de organisatie in. Is uw toekomstbeeld duidelijk? Heb er dan ook vertrouwen in en ga voortvarend aan de slag om dit toekomstbeeld te realiseren. Laat u niet weerhouden door sceptici en zwartkijkers!


Reageer op dit artikel...