Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

De strategische elementen van het Business Plan

Strategievorming en Business Planning

Strategievorming kan op vele manieren. Er is niet één juiste manier of methode. Waar het uiteindelijk om gaat is dat in grote lijnen duidelijk is wat de route naar succes wordt. De strategie wordt vastgelegd in een Business Plan. De details en de acties worden uiteindelijk vastgelegd in een operationeel (actie)plan.

In het Business Plan worden de volgende onderdelen opgenomen:


 A. Missie
 B. Interne analyse
 C. Externe analyse
 D. Conclusies uit de Analyse
 E. Globale doelstellingen 
 F. Uitwerking per onderdeel
  a. Portfolio (Producten/Diensten)
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  b. Marketing 
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  c. Sales    
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  d. Financieel management
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  e. Organisatie / Processen   
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  f. HRM (incl. kennismanagement)
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  g. Cultuur
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  h. IT / Informatievoorziening
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
  i. Logistiek.
    i.  Huidige Situatie
    ii. Gewenste Situatie
    iii. Conclusies & Aanbevelingen
 G. Conclusies en Aanbevelingen voor Operationeel Plan

De wording van een business plan verloopt veelal niet lineair. In de meeste gevallen worden parallel een aantal processen opgestart. Indien we bovenstaande onderdelen op een hiërarchische en schematische manier zouden willen weergeven, is het volgende model een mogelijkheid:

Fig. 1 – Strategisch model

We starten met het formuleren van de missie. Wat willen we globaal bereiken als organisatie? Aangezien de aard van de organisatie duidelijk is, kunnen we een missie benoemen op basis van wensen.

Vervolgens vindt de externe en dan de interne analyse plaats. Deze analyse levert resultaten op die worden vertaald naar doelstellingen.

Als de globale doelstellingen benoemd zijn, kunnen we definiëren wat wij voor onze klanten willen betekenen? Wat gaan we doen? Wat rechtvaardigt ons bestaansrecht.

Vervolgens kan men een splitsing signaleren.

Aan de ene kant willen we op basis van onze externe analyse en ons portfolio tot een strategie komen om de boodschap bij onze potentiële klanten te brengen. Het salesproces moet zorgen dat de gegenereerde interesse wordt omgezet in ‘business’.

Aan de andere kant kunnen we nu de organisatie verder inrichten. Te beginnen met een solide financiële onderbouwing. Hier is natuurlijk ook een relatie met de marketing strategie aanwezig. Vervolgens is alle informatie beschikbaar om de organisatie, het HR-beleid en de logistieke zaken vorm te geven.


Deze tekst is samengesteld door Management Start.
(c) 2005

Reageer op dit artikel...