Management Publicaties  | Extra Informatie  | Over ManagementStart.nl  |   © 2009
 
 

Publiceren op ManagementStart.nl

ManagementStart.nl richt zich op kennisdeling door en voor managers en leidinggevenden. Iedereen met voldoende relevante kennis en ervaring wordt uitgenodigd om op ons webportaal te publiceren. De belangrijkste antwoorden op vragen over publiceren op ManagementStart.nl worden hieronder weergegeven.
Ook kunt u ons altijd mailen als u vragen heeft of een artikel of andere content wilt plaatsen.

Wie mag publiceren?
We vragen van potentiële auteurs dat ze enkele jaren ervaring hebben als manager of leidinggevende en derhalve in staat zijn om vanuit de eigen praktijkervaring én de eigen theoretische achtergrond te publiceren. Of u aan deze voorwaarde voldoet, laten we aan uw eigen beoordeling over. Wel wordt elk artikel door onze redactie beoordeeld voor publicatie. Management Start behoudt zich het recht voor om artikelen zonder opgaaf van reden te weigeren. Ook is het mogelijk dat de redactie om aanpassing van uw bijdrage zal vragen.

Wat mag ik publiceren?
Publicaties mogen bestaan uit artikelen of andere bijdragen, zoals checklists, testen of job aids. Voor artikelen gelden specifieke voorwaarden. Andere bijdragen worden na overleg gepubliceerd. De inhoud van uw bijdrage moet betrekking hebben op één van de categorieën van onze pagina Inhoud.
U kunt ook een bijdrage leveren door 'free format' vragen of bevindingen te publiceren op ons Management Board.

Waarom zou ik publiceren?
Er worden nadrukkelijk geen vergoedingen betaald voor het aanleveren van publicaties voor ManagementStart.nl. Publiceren op dit webportaal kan u echter op andere manieren voordeel bieden:
Aangezien u als auteur van uw artikel bekend wordt gemaakt, kunt u voor uzelf of voor uw organisatie erkenning krijgen als inhoudelijk deskundige op uw vakgebied.
Ook kunt u proberen meer bekendheid te verkrijgen door uw bijdrage op ManagementStart.nl. Het aantal unieke bezoekers per dag is momenteel al significant. Daarnaast blijft ManagementStart.nl zich natuurlijk inspannen om het aantal bezoekers verder te vergroten.
Tot slot melden we u dat elk artikel kan worden afgesloten door een korte beschrijving van u of uw organisatie. Op deze manier kunt u zichzelf op een goede manier presenteren binnen de doelgroep van beslissers binnen bedrijfsleven en overheid.

Wat zijn de eisen voor een artikel?
We vragen u vriendelijke de volgende richtlijnen te hanteren bij het schrijven van uw artikelen voor ManagementStart.nl:

  1. Maximaal ca. 2000 woorden gebruiken.
  2. Hanteer bij voorkeur duidelijk, niet-wetenschappelijk taalgebruik.
  3. Gebruik heldere, praktische voorbeelden ter verduidelijking van uw tekst.
  4. Vermijd branchespecifieke of specialistische terminologie.
  5. Voorzie uw teksten van visuele ondersteuning in de vorm van afbeeldingen en schema's.
  6. Hanteer een duidelijke structuur: kop-romp-staart.
  7. Sluit de tekst af met een korte (maximaal 75 woorden) toelichting over uzelf en/of uw bedrijf met eventueel een link naar uw website.

Na inzending van uw tekst zal deze door de redactie worden geredigeerd en zo nodig worden aangepast en geschikt worden gemaakt voor publicatie op ManagementStart.nl.

Hoe lever ik content aan?
U stuurt uw teksten bij voorkeur aan in een plat tekst-bestand (met extensie txt) met duidelijk herkenbare titels, subtitels en verwijzingen naar figuren. Figuren worden in een apart bestand aangeleverd in het bestandsformaat JPEG of PNG.
U mailt uw bestanden electronisch aan Management Start. Wij streven ernaar uw artikel binnen drie weken te redigeren en te publiceren. U wordt per E-mail op de hoogte gehouden van de voortgang.

Hoe zit dat met de rechten?
Indien u een artikel aan Management Start aanbiedt ter publicatie op ManagementStart.nl gaat u een overeenkomst aan met Management Start. Door uw artikel aan Management Start te mailen, verklaart u zelf volledig auteur te zijn van de inhoud van uw artikel en/of over het volledig eigendomsrecht over het te publiceren artikel te beschikken. Door het artikel aan Management Start te mailen, geeft u Management Start onvoorwaardelijk het recht om het artikel op ManagementStart.nl of een daaraan gerelateerde website te publiceren. U verklaart daarbij dat u daarvoor geen vergoeding wenst te ontvangen. U geeft Management Start het recht om het artikel naar eigen inzicht aan te passen en te redigeren met als doel het artikel geschikt te maken voor publicatie op ManagementStart.nl, zulks enkel en alleen ter beoordeling van Management Start of één van haar vertegenwoordigers.