Management Publicaties  | Extra Informatie  | Over ManagementStart.nl  |   © 2008
 
 

Visie op succes...

Als directeur of manager draagt u een grote verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor de continu´teit van uw onderneming. Op uw schouders rust de verantwoordelijk voor omzet, winst, werkgelegenheid en kwaliteit van uw onderneming. Geen sinecure en vooral een niet te onderschatten taak.

Om te komen tot continu´teit beschikt u over een duidelijke, heldere, goed onderbouwde en vooral communiceerbare en overdraagbare visie en strategie. Het formuleren en implementeren van deze visie en strategie noemen we strategisch management. Strategisch management is als een partij simultaan schaken. Op diverse schaakborden tegelijkertijd speelt u uw partijen. Alleen als u elke partij winnend afsluit kunt u continu´teit voor uw organisatie realiseren.

De schaakborden zijn een metafoor voor uw beleidsterreinen. Op diverse terreinen probeert u op succesvolle wijze beleid te formuleren en tot uitvoer te brengen. Het beleid op het gebied van financiŰn, marketing & sales, human resources, ICT, logistiek en organisatie moet bijdragen tot het succes van uw organisatie.

Succes van uw corporate strategie en succes van uw strategie op de genoemde deelgebieden is afhankelijk van de mate waarin u uw eigen beleid weet te operationaliseren. In welke mate bent u in staat om uw eigen beleid concreet in de praktijk toe te passen. Leiderschap, coaching en effectieve communicatie gaan dan hand in hand.

Om veranderingen teweeg te brengen zult u niet alleen succesvol moeten zijn in lijnmanagement. Sommige veranderingen zullen gerealiseerd moeten worden in de vorm van een project of programma.

Management Start heeft deze strategische entiteiten en de relaties ertussen in ÚÚn model samengevat. Het 'ManagementStart.nl Model' ziet u hieronder weergegeven.

Dit model wordt als leidraad gebruikt bij de structurering van de site. U vindt de entiteiten uit bovenstaand model terug op de pagina 'Inhoud' en in het 'Management Board'.

Op de pagina Inhoud vindt u een overzicht van alle gepubliceerde artikelen en hulpmiddelen voor het verkijgen van inzicht op de diverse strategische deelgebieden. Ook vindt u hier praktische hulpmiddelen bij het implementeren van uw strategie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan templates voor een businessplan, een opzet voor een marketingplan of een checklist voor een sollicitatiegesprek.

Het model kunt u ook gebruiken bij het vergaren van de juiste management competenties voor uzelf en voor uw medewerkers.